Dm² naar km² omrekenen

Vierkante decimeter (dm²) naar vierkante kilometer (km²) omrekenen

Dm² naar km² calculator

© rekenapp.nl

Andersom omrekenen?

Het meten en berekenen van oppervlaktes is een belangrijk aspect in veel verschillende vakgebieden, zoals wiskunde, natuurkunde, geografie en bouwkunde. Een van de meest gebruikte eenheden voor het meten van oppervlaktes is de vierkante decimeter (dm²). Deze eenheid is echter niet altijd handig om mee te werken, vooral als het gaat om grotere oppervlaktes. In deze situaties kan het handig zijn om de oppervlakte om te zetten naar vierkante kilometer (km²). In dit artikel gaan we dieper in op hoe je een oppervlakte van vierkante decimeter omzet naar vierkante kilometer.

Formule

De formule om vierkante decimeter (dm²) om te zetten naar vierkante kilometer (km²) is:

km² = dm² / 100.000.000

Deze formule is gebaseerd op de relatie tussen kilometer en decimeter, waarbij 1 kilometer gelijk is aan 100.000 decimeter. Om een oppervlakte in vierkante decimeter om te zetten naar vierkante kilometer, delen we de oppervlakte in vierkante decimeter door 100.000.000.

Rekenvoorbeeld

Laten we eens kijken naar een voorbeeld om deze formule toe te passen. Stel je voor dat we de oppervlakte van een voetbalveld willen omzetten van vierkante decimeter naar vierkante kilometer. We weten dat de lengte van het voetbalveld 68 meter is en de breedte 105 meter. Om de oppervlakte te berekenen, vermenigvuldigen we de lengte met de breedte:

Oppervlakte = 68 m x 105 m = 7.140 m²

Nu we de oppervlakte in vierkante meter hebben, kunnen we deze omzetten naar vierkante decimeter door de oppervlakte te vermenigvuldigen met 10.000:

Oppervlakte = 7.140 m² x 10.000 = 71.400.000 dm²

Nu kunnen we de oppervlakte in vierkante decimeter omzetten naar vierkante kilometer door de oppervlakte te delen door 100.000.000:

Oppervlakte = 71.400.000 dm² / 100.000.000 = 0.714 km²

Vergelijkbare rekenmachines en artikelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *