kW naar MW omrekenen

Kilowatt (kW) naar megawatt (MW) omrekenen

kW naar MW calculator

© rekenapp.nl

Andersom omrekenen?

Vermogen wordt uitgedrukt in watt (W), wat een maateenheid is voor de hoeveelheid energie die per tijdseenheid wordt geleverd of verbruikt. In de praktijk worden vaak grotere eenheden gebruikt, zoals kilowatt (kW) en megawatt (MW). Kilowatt wordt vaak gebruikt om het vermogen van huishoudelijke apparaten of kleine bedrijven te meten, terwijl megawatt vooral wordt gebruikt in de energiesector om het vermogen van grotere installaties, zoals elektriciteitscentrales, aan te geven.

Uitleg

Om kilowatt (kW) om te zetten naar megawatt (MW), moeten we weten dat één megawatt gelijk is aan 1.000 kilowatt. Met andere woorden, als we het vermogen van een apparaat of installatie hebben uitgedrukt in kilowatt, kunnen we dit vermogen eenvoudig omzetten naar megawatt door de waarde te delen door 1.000.

Formule

De formule voor het omzetten van kilowatt naar megawatt is dus:

MW = kW / 1.000

Waarbij MW staat voor megawatt en kW staat voor kilowatt.

Rekenvoorbeeld

Stel dat we het vermogen van een kleine windturbine hebben gemeten en dat dit 500 kW is. We willen dit vermogen omzetten naar megawatt, zodat we het kunnen vergelijken met het vermogen van andere windturbines of energie-installaties. We kunnen de formule gebruiken:

MW = kW / 1.000

MW = 500 / 1.000

MW = 0.5

Dus het vermogen van de windturbine is 0,5 MW. Dit kunnen we vergelijken met andere windturbines of installaties die ook in megawatt worden uitgedrukt.

Vergelijkbare rekenmachines en artikelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *