Km/u naar kn omrekenen

Kilometer per uur (km/u) naar knopen (kn) omrekenen

Km/u naar kn calculator

© rekenapp.nl

Andersom omrekenen?

Wanneer je je op zee of in de lucht bevindt, zijn snelheid en afstand belangrijke factoren om in de gaten te houden. Eén van de meest gebruikte eenheden om snelheid aan te duiden is kilometers per uur (km/u). Maar wat als je deze snelheid wilt omzetten naar knopen (kn)? In dit artikel zullen we uitleggen wat knopen zijn, waarom ze belangrijk zijn en hoe je km/u om kunt zetten in knopen.

Wat zijn knopen?

Een knoop is een eenheid van snelheid die wordt gebruikt om de snelheid van schepen en vliegtuigen aan te duiden. Het is gebaseerd op de lengte-eenheid ‘nautische mijl’, wat gelijk is aan 1852 meter. Eén knoop is gelijk aan één nautische mijl per uur, oftewel 1,852 km/u.

Het gebruik van knopen heeft historische wortels in de scheepvaart, waar het belangrijk was om de snelheid van een schip te meten ten opzichte van de zeebodem. Doordat de nautische mijl gebaseerd is op de omtrek van de aarde, is de snelheid in knopen een handige eenheid om afstanden op zee of in de lucht te meten.

Formule

Om kilometers per uur om te zetten naar knopen, moet je de snelheid delen door 1,852. De formule is dus als volgt:

snelheid in knopen = snelheid in km/u / 1,852

Rekenvoorbeeld

Stel dat een vliegtuig vliegt met een snelheid van 900 km/u. Hoeveel knopen is dat?

snelheid in knopen = 900 / 1,852 = 485,26 kn

Het antwoord is dus 485,26 kn.

Tabel met omzettingen

Hieronder vind je een tabel met omzettingen van kilometer per uur naar het aantal overeenkomende knopen. Let op dat het aantal knopen is afgerond.

Kilometer per uur (km/u)Knopen (kn)
1 km/u0.54 kn
5 km/u2.70 kn
10 km/u5.40 kn
15 km/u8.10 kn
20 km/u10.80 kn
25 km/u13.50 kn
30 km/u16.20 kn
35 km/u18.90 kn
40 km/u21.60 kn
45 km/u24.30 kn
50 km/u27.00 kn
55 km/u29.70 kn
60 km/u32.40 kn
65 km/u35.10 kn
70 km/u37.80 kn
75 km/u40.50 kn
80 km/u43.20 kn
85 km/u45.90 kn
90 km/u48.60 kn
95 km/u51.30 kn
100 km/u54.00 kn

Vergelijkbare rekenmachines en artikelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *