Km naar mi omrekenen

Kilometer (km) naar mile (mi) omrekenen

Km naar mi calculator

© rekenapp.nl

Andersom omrekenen?

Kilometer en mijl zijn twee van de meest voorkomende eenheden om afstanden te meten. Kilometer wordt veel gebruikt in het metrische systeem dat in de meeste landen wordt gebruikt, terwijl mijl wordt gebruikt in het imperiale systeem dat voornamelijk wordt gebruikt in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Aangezien de twee systemen verschillende eenheden hebben, kan het nodig zijn om afstanden van de ene eenheid naar de andere om te zetten. In dit artikel zullen we bespreken hoe we kilometer naar mijl kunnen omrekenen.

Wat is een kilometer?

Een kilometer is een eenheid van lengte in het metrische systeem. Het wordt gedefinieerd als 1.000 meter. Het symbool voor kilometer is “km”. Kilometer is afgeleid van het Griekse woord “khilia”, wat duizend betekent.

Wat is een mijl?

Een mijl is een eenheid van lengte in het imperiale systeem. Het wordt gedefinieerd als 5.280 voet. Het symbool voor mijl is “mi”. Mijl is afgeleid van het Latijnse woord “milia”, wat duizend betekent.

Formule

De formule voor het omrekenen van kilometer naar mijl is als volgt:

1 km = 0,621371 mi

Aantal mile = aantal kilometer x 0,621371

Dit betekent dat één kilometer gelijk is aan 0,621371 mijl.

Rekenvoorbeeld

Laten we zeggen dat we een afstand van 10 kilometer willen omrekenen naar mijl. We kunnen de formule gebruiken en deze als volgt toepassen:

1 km = 0,621371 mi

10 km = 10 x 0,621371 mi

10 km = 6,21371 mi

Dus 10 kilometer is gelijk aan 6,21371 mijl.

Vergelijkbare rekenmachines en artikelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *