J naar cal omrekenen

Joule (J) naar calorie (cal) omrekenen

J naar cal calculator

© rekenapp.nl

Andersom omrekenen?

Energie is een fundamentele grootheid in de natuurkunde en wordt gemeten in verschillende eenheden, zoals joule (J) en calorie (cal). De eenheden joule en calorie zijn beide energie-eenheden, maar ze worden gebruikt in verschillende contexten. In dit artikel zullen we de conversie van joule naar calorie behandelen en de formule en een rekenvoorbeeld geven.

Wat is Joule?

Joule is een afgeleide eenheid van het SI-systeem en wordt gebruikt om energie te meten. Joule wordt gedefinieerd als de hoeveelheid energie die nodig is om een object met een massa van 1 kilogram met een snelheid van 1 meter per seconde te verplaatsen over een afstand van 1 meter. Het symbool voor joule is J.

Wat is Calorie?

Calorie is een eenheid van energie die wordt gebruikt in voeding en die de hoeveelheid energie meet die vrijkomt wanneer voedsel wordt verbrand. De calorie wordt gedefinieerd als de hoeveelheid warmte die nodig is om 1 gram water met 1 graad Celsius te verwarmen. Er zijn twee soorten calorieën: de kleine calorie (cal) en de grote calorie (kcal). De kleine calorie wordt gedefinieerd als de hoeveelheid warmte die nodig is om 1 gram water met 1 graad Celsius te verwarmen, terwijl de grote calorie (kcal) gelijk is aan 1000 kleine calorieën.

Formule

Om joule om te zetten naar calorie, kunnen we de volgende formule gebruiken:

1 cal = 4,184 J

Aantal joule = aantal calorie / 4,184

Deze formule geeft de equivalente hoeveelheid energie aan tussen 1 calorie en 4,184 joule.

Rekenvoorbeeld

Laten we een voorbeeld nemen om de conversie van joule naar calorie beter te begrijpen. Stel dat we 100 joules aan energie hebben en we willen dit omzetten naar calorieën. We gebruiken de formule:

Aantal joule = aantal calorie / 4,184

Om joules om te zetten naar calorieën, delen we de hoeveelheid joule door 4,184. Dus voor onze 100 joules:

100 J / 4,184 = 23,88 cal

Dit betekent dat 100 joules gelijk zijn aan 23,88 calorieën.

Vergelijkbare rekenmachines en artikelen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *