Disclaimer Rekenapp.nl

Deze disclaimer is van toepassing op het gebruik van de website Rekenapp.nl. Door deze website te bezoeken en te gebruiken, ga je akkoord met de voorwaarden zoals uiteengezet in deze disclaimer. Indien je het niet eens bent met enig aspect van deze disclaimer, wordt aangeraden de website niet verder te gebruiken.

Algemeen

De informatie op Rekenapp.nl is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en vormt geen juridisch, financieel, medisch of professioneel advies. Hoewel we ernaar streven om de informatie accuraat en actueel te houden, kunnen we geen garantie geven voor de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid van de informatie op deze website. Het gebruik van de verstrekte informatie is volledig op eigen risico.

Gebruik van calculators

Rekenapp.nl biedt een uitgebreide verzameling calculators voor verschillende doeleinden. Hoewel we ons best doen om nauwkeurige en betrouwbare calculators aan te bieden, kunnen we geen verantwoordelijkheid nemen voor eventuele fouten, onvolledigheden of onjuiste berekeningen die voortvloeien uit het gebruik van deze calculators. Het gebruik van de calculators is geen vervanging voor professioneel advies en dient als zodanig niet te worden opgevat.

Externe links

Rekenapp.nl kan links bevatten naar externe websites van derden. Deze links worden uitsluitend ter informatie en gemak van de gebruiker verstrekt. We hebben geen controle over de inhoud van deze externe websites en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud, juistheid of beschikbaarheid ervan. Het volgen van dergelijke links is op eigen risico.

Contact opnemen

Voor vragen, feedback of andere communicatie kun je contact met ons opnemen via info@rekenapp.nl of het contactformulier dat beschikbaar is op https://www.rekenapp.nl/contact/. We streven ernaar om binnen een redelijke termijn te reageren op alle berichten die we ontvangen.

Auteursrecht

Tenzij anders vermeld, zijn alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en vormgeving van Rekenapp.nl voorbehouden aan Rekenapp.nl. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van Rekenapp.nl de inhoud, afbeeldingen, logo’s, handelsmerken en andere materialen op deze website te kopiëren, verspreiden, wijzigen of enig ander gebruik te maken dat inbreuk maakt op het auteursrecht en de intellectuele eigendomsrechten.

Wijzigingen

Rekenapp.nl behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in deze disclaimer. Het is aan te raden om regelmatig de disclaimer te raadplegen voor eventuele wijzigingen.

Toepasselijk recht

Deze disclaimer wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens de Nederlandse wetgeving. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze disclaimer zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechtbanken.